نرم افزار مدیریت کلینیک

نرم افزار مدیریت کلینیک

طراحی و پیاده سازی نرم افزر مدیریت کلینیک در سال 1393 انجام شده است. این نرم افزار در سه سطح دسترسی کاربر، پزشک و مدیر به منظور سهولت در کارها و کاهش زمان در کلینیک طراحی شده است. هدف از طراحی این نرم افزار کاهش خطاهای انسانی و سیستمی کردن فرآیند پذیرش کلینیک و مدیریت آسان آن می باشد. در پیاده سازی آن سعی شده از آخرین تکنولوژی های زبان برنامه نویسی در زمان تحویل این پروژه استفاده شود که می توان به زبان برنامه نویسی C# و پایگاه داده ی Mysql اشاره کرد.

برخی از امکانات نرم افزار مدیریت کلینیک:

  • دارای سیستم وقت دهی به بیمار
  • ایجاد پرونده برای بیمار
  • مشخص نمودن تاریخ و ساعات پذیرش
  • مشاهده سوابق مراجعه بیمار
  • قابلیت تعریف انواع بیمه
  • قابلیت تغییر و حذف پرونده
  • مدیریت وضعیت پذیرش بیمار
< >